Warning: Use of undefined constant keywords_en - assumed 'keywords_en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/balpol/public_html/inc/header.php on line 76
Стандартни полимери - Balkan Polymers

Balkan Polymers products

Стандартни полимери

Полимерите са макромолекулни съединения, изградени от голям брой основни единици. Изходните единици, участващи в синтеза на макромолекулите, се наричат мономери. Мономерите са свързани помежду си чрез ковалентни връзки.

Синтетичните полимери се получават посредством химичен процес, наречен полимеризация.

Типичен синтетичен полимер е полиетиленът, който се получава в резултат на синтез на мономерния етилен (СН2 = СН2). Формулата на полиетилена може да бъде написана по следния начин (- СН2 - СН2 -) n, където броят n означава степента на полимеризация, тоест броят на изходните мономери, свързани в макромолекулата на полиетилена.

По физическите си свойства полимерите се делят на еластомери, влакна и пластмаси.

Пластмасата има отчасти кристална структура и междумолекулните сили имат средна енергия. По физическите си свойства нейната структура се нарежда между тази на влакната и еластомерите. Пластмасите са материали, съставени главно от органични макромолекулни вещества, съдържащи малко или никакви добавки. Тези свойства в голяма степен зависят от налягането и температурата. Свойствата зависят също от обработката, която се извършва при определена температура и налягане. Ако обработката се извършва при различна температура, физическите свойства също се променят.

Освен полиетилена, стандартни полимери са също полипропиленът, поливинилхлоридът, полистиренът.

divider

Полиетилен (PE)

polietilen

Полиетиленът (РЕ) е макромолекулен продукт, който се получава от полимеризацията на етилена.

Полиетиленът е един от най-широко използваните видове пластмаса.

ой бил открит случайно през 1933 г., когато химиците Ерик Фосет и Реджиналд Гибсън в Норич, Англия, в компанията за производство на химически продукти „Импириъл Кемикъл Индъстрис (Imperial Chemical Industries), създават бял, подобен на восък материал, „майка на пластмасата“, който впоследствие в резултат на възможностите, които предоставял, бил обработен и подобрен.

Полиетиленът може да бъде разделен на няколко групи в зависимост от плътността и разклонението на молекулата му:

• Полиетилен с висока плътност (HDPE). Полиетиленът с висока плътност има плътност по-висока от или равна на 0.941 гр/см3. Полиетиленът с висока плътност се използва в производство на опаковки, например бутилки за хранителни, фармацевтични и химически продукти, щайги, капаци, водни и газови тръби, пазарски чанти и много други потребителски стоки.

• Полиетилен с ниска плътност (LDPE). Полиетиленът с ниска плътност има плътност 0910-0925 гр/см3. Полиетиленът с ниска плътност се използва за производство на селскостопански покрития, в строителството, в оранжериите, за термосвиваеми фолиа, торбички, водопроводни тръби, защитни обвивки на проводници (изолации) и кабели.

• Линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE). Линейният полиетилен с ниска плътност има плътност 0915-0925 гр/см3. Линейният полиетилен с ниска плътност има по-голяма якост на опън, както и голяма устойчивост на въздействие от всякакъв вид. Линейният полиетилен с ниска плътност се използва в производството на експандирано и заливно фолио.

DATASHEET

divider

Полипропилен (PP)

polipropilen

Полипропиленът е макромолекулен продукт от полимеризацията на пропилена. Той се образува като бял прах или гранули и представлява твърд термопластичен полимер.

Историята на полипропилена започва през 1954 г., когато немският химик Карл Рен и италианският химик Джулио Ната осъществяват първата полимеризация. Търговската му реализация започва три години по-късно. Полипропиленът е най-гъвкавият полимер. Той се използва за придаване на сила, гъвкавост, ниско тегло и устойчивост при нагряване. Полипропиленът може също да се използва за производство на влакна в промишлеността и селското стопанство.

Използва се за производството на продукти като:

• Пластмасови части - от играчки до части за автомобилната промишленост
• Подови настилки - всякакви видове килими, ...
• Опаковки - съдове от различни видове, контейнери, чували ...
• Канцеларски материали
• Домакински уреди – по-голямата част са направени от полипропилен
• Лабораторно оборудване

Има три основни вида полипропилен. Употребата му зависи от свойствата и цените:

- Хомополимер PP – с общо предназначение, с широк спектър на употреба.

- Блок съполимер PP - съдържащ 5 - 15% етилен. С подобрена устойчивост на въздействие при температури по-ниски от - 20°С. Устойчивостта му може да бъде допълнително увеличена чрез добавяне на различни видове добавки, обикновено – еластомери.

- Случаен съполимер PP - съдържащ мономерни единици без типичното разположение във молекулната верига на полипропилена. Такива полимери обикновено съдържат 1-7% етилен и се използват в области, където се изисква по-ниска точка на топене, по-голяма гъвкавост и увеличена прозрачност.

Годишното потребление на полипропилен в света се оценява на около 45 милиона тона, на стойност около 45 милиарда щатски долара.

DATASHEET

divider

Поливинилхлорид (PVC)

pvc

Поливинилхлоридът, известен още като PVC, е термопластичен материал, който се получава от обикновена сол и изкопаеми горива.

След полиетилена, поливинилхлоридът е най-важната пластмаса.

За първи път е открит от Анри Виктор Реньо през 1835 г., а след него още веднъж от Ойген Бауман през 1872 г. И двата пъти полимерът се появява като бяло твърдо вещество в бутилка с винил хлорид, която била оставена на слънце.

Имало няколко опита за търговска реализация на поливинилхлорида, материалът обаче трудно се поддавал на обработка. Експериментите на учения Вало Семон довели до създаването на методи за пластификация чрез смесване на поливинилхлорид с различни добавки. В резултат на това се получил леснообработваем материал, който намерил широко търговско приложение.

Поливинилхлоридът се произвежда предимно по метод, наречен процес на полимеризация в суспензия.

Полимеризацията се извършва при налягане по-ниско от 1 МРа и температура от 30 до 80 ° при наличието на неорганичен или органичен прекис в качеството на активатор.

Поливинилхлоридът има много широко приложение:

- В строителството (рамки на прозорци и врати, вентилациони системи, водопроводни и канализационни инсталации ...)
- В опаковъчната промишленост - (капачки за бутилки, торбички, опаковъчни фолиа)
- В медицината - (кръвни торбички, серумни епруветки, медицински ръкавици)
- В производството на електроматериали - (изолатори за високо напрежение и оптични влакна)
- В автомобилната промишленост - (изолиращи фолиа за стъкла, чистачки, интериор, автокилими)
- За други цели - (производство на играчки, спортни материали, изкуствена кожа, производство на кредитни карти).

DATASHEET

divider

ПОЛИСТИРЕН (PS)

polistiren

Полистиренът е полимер, който принадлежи към стандартните пластмаси, има широко приложение и е известен като полистирен с общо предназначение. Общото наименование е „кристален“ полистирен, както и полистирен с висока степен на издръжливост (HIPS), или дори по-често - удароустойчив полистирен. Полистиренът е аморфен полимер и може да бъде модифициран с всички видове стиренови съполимери. Полистиренът се характеризира с отлични диелектрични и механични свойства и е много удобен за обработване. Полистиренът се обработва предимно чрез леене под налягане и пресоване на твърди плоскости или плоскости от пяна.

DATASHEET

divider

ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН

gumarske sirovine

Експандираният полистирен е лек материал с ниска степен на топлопроводимост. Съществува под формата на твърди гранули. Свойствата на експандиране се постигат чрез добавяне на малко количество пентан в полистиреновите молекули в процеса на производство. Под влиянието на топлината гранулите на полистирена за експандиране се разширяват и образуват перфектна „клетка“ на експандиран полистирен. Експандираните клетки могат да заемат обем до 40 пъти по-голям от този на неекспандираните полистиренови гранули. Чрез формоване на експандираните гранули се получават желаните форми.

Основната употреба на експандирания полистирен е за производството на изолационни системи в строителството. Днес експандираният полистирен е основният изолационен материал, известен под наименованието „стиропор“.

Освен за изолация, експандираният полистирен се използва и за производството на интериорни елементи (леки преградни стени, „окачени тавани“, декоративни колони...)

Експандирания полистирен намира широко приложение и в производството на опаковки, тъй като играе основна роля при защитата от физическо въздействие на опаковани продукти, които най-често са чупливи.

DATASHEET

divider

ABS

ABS

ABS is an amorphous polymer formed by polymerization of the emulsion or the weight of the acrylonitrile and styrene in presence of polybutadiene. The most important properties of ABS are impact resistance and hardness. ABS is mainly processed by injection molding or extrusion.

divider

PET

PET

PET (polyethylene terephthalate) is a type of plastic that is used to make different types of products, including, but not limited to, containers, clothing, and soda bottles. It can be made into durable, food-safe equipment suitable for use in hydroponics systems, including the containers to house the plants.

Because it is pH-neutral is an excellent choice in situations where the plants will receive regular watering, such as an ebb and flow garden. PET starts out as a colorless, semi-crystalline resin. It can be processed to be semi-rigid to rigid, or to form fibers.