Warning: Use of undefined constant desc_en - assumed 'desc_en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/balpol/public_html/inc/header.php on line 75

Warning: Use of undefined constant keywords_en - assumed 'keywords_en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/balpol/public_html/inc/header.php on line 76
Standardni polimeri - Balkan Polymers

Balkan Polymers products

Standardni polimeri

Polimeri su makromolekularni spojevi izgrađeni od iz velikog broja osnovnih jedinica. Polazne jedinice koje učestvuju u sintezi makromolekula nazivaju se monomeri. Monomeri su međusobno povezani kovalentnim vezama.

Sintetički polimeri dobiaju se hemijskim procesima koji se naziva polimerizacija.

Tipičan sintetički polimer je polietilen koji se dobija sintezom etilena kao monomera (CH2 = CH2). Formula polietilena može se pisati u obliku (−CH2 − CH2 −)n gde broj n označava stepen polimerizacije, a označava broj osnovnih monomera koji su vezani u makromolekulu polietilena.

Prema fizičkim svojstvima polimeri se dele na elastomere, vlakna i plastične mase.

Plastične mase Plastične mase imaju delimično kristaličnu strukturu, a intermolekularne sile su srednje jačine. Po svojstvima zauzimaju mesto između vlakana i elastomera. Plastične mase su materijali koji se pretežno sastoje iz organske makromolekularne supstance, sa malo ili bez dodataka. Svojstva su im u velikoj meri zavisna od temperature. Ta svojstva zovise i od procesa prerade koja se vrši na određenoj temperaturi i pritisku. Ako bi se prerada vršila na drugačijoj temperaturi i svojstva plastične mase bi, u pravilu, bila drukčija.

Pored poletilena, u standardne polimere se ubrajaju polipropilen, polivini hlorid, polistiren.

divider

Polietilen (PE)

polietilen

Polietilen (PE) je makromolekularni proizvod koji se dobija polimerizacijom etilena.

PE je jedna od najkorišćenijih vrsta plastike.

Otkriven je slučajno, 1933, kada su hemičari Erik Foset i Redžinald Gibson u Norviču, u Engleskoj, u hemijskoj industriji Imperijal (Imperial Chemistry Industries), napravili beli, voskasti material, "majku plastike", koji je vremenom, jer su se njegove mogućnosti naslućivale odmah, dorađivan i poboljšavan. Proizvodnja je počela 1939. i polietilen najpre korišćen u vojne svrhe da bi sredinom prošlog veka, sa privrednim bumom, plastika ušla u svakodnevni život.

Polietilen se može grupisati prema gustini i granjanju u molekulu na sledeće grupe:

• POLIETILEN VISOKE GUSTINE (HDPE) HDPE ima gustinu veću ili jednaku od 0.941 g/cm3. HDPE se koristi u proizvodnji ambalaže, flaša za prehrambene, farmaceutske, hemijske proizvode, gajbi, zatvarača, cevi za vodu i gas, šoping kesa i mnogih drugih proizvoda široke potrošnje.

• POLIETILEN NISKE GUSTINE (LDPE) LDPE ima gustinu od 0.910-0.925 g/cm3. LDPE se primenjuje u proizvodnji folija za poljoprivredu, za građevinarstvo, plastenika, termoskupljajuće folije, kesa, cevi za vodu, kao i za oblaganje žica i kablova.

• LINEARNI POLIETILEN NISKE GUSTINE (LLDPE) LLDPE ima gustinu od od 0.915–0.925 g/cm3. LLDPE ima veću zateznu čvrstoću, kao i otpornost na udare, kidanja i cepanja. LLDPE se koristi u proizvodnji duvanog i cast filma.

DATASHEET

divider

Polipropilen (PP)

polipropilen

Polipropilen (PP) je makromolekularni produkt polimerizacije propilena. Dolazi u obliku belog praška ili granula i predstavlja tvrdi termoplastični polimer.

Istorija polipropilena je počela 1954 kada su ga nemački i italijanski hemičari Karl Ren i Djulio Nata prvi polimerizovali. Komercijalizacija je počela 3 godine kasnije.

Predstavlja najsvestraniji polimer. Koristi se za proizvodnju proizvoda od kojih se zahteva čvrstoća, fleksibilnost, mala težina I otpornost na zagrevanje. Takodje, od njega se mogu praviti I vlakna koja se koriste u industrijskom I agro sektoru.

Koristi se za proizvodnju sledećih proizvoda:

• Plastični delovi – od igračaka do delova za auto industriju
• Podne pokrivke – sve vrste tepiha, itisona…
• Ambalaža – posude raznih vrsta, kontejneri, džakovi...
• Kancelarijski materijal
• Kućna tehika – velika većina izradjena je od polipropilena
• Laboratirijska oprema

Postoje tri glavna tipa polipropilena. Svaki se koristi zavisno od konretnih zahteva za karakteristikama I troškova :

- Homopolimer PP – namenjen opštoj upotrebi, ima raznoliku primenu.

- Blok Kopolimeri PP – sadrže 5-15% etilena. Imaju poboljšanu otpornost na uticaje na temperaturama nižim od -20oC. Njihova otpornost se može dodatno povećati dodavanjem različitih vrsta aditiva, obično - elastomera.

- Random Kopolimeri PP – sadrže monomerne jedinice bez tipskog rasporeda duž lanca molekula polipropilena. Takvi polimeri koji obično sadrže 1-7% etilena imaju primenu u oblastima gde se zahteva niža tačka topljenja, veća fleksibilnost I povećana prozračnost.

Godišnja svetska potrošnja polipropilena je procenjena na oko 45 miliona tona, u vrednosti od oko 45 milijardi USD.

DATASHEET

divider

POLIVINILHLORID (PVC)

pvc

Polivinil hlorid ili PVC je termoplastični materijal izveden iz obične soli i fosilnih goriva.

Posle polietilena, najvažnija plastična masa je upravo PVC.

Prvi put ga je otkrio Henri Victor Regnault 1835. godine, a drugi put Eugen Baumann 1872. godine. Oba se puta polimer pojavio kao bela čvrsta supstanca unutar boca vinil hlorida koje su ostavljene na sunčevoj svetlosti.

Sa komercijalizacija PVC-a se pokusala vise puta, medjutim material je bio težak za obradu. Eksperimenti naučnika Valo Semon-a su doveli do uspostavljanja metoda plasticiziranja PVC-a mešajući ga sa različitim aditivima. Rezultat je bio dobijanje materijala lakog za obradu koji je postigao veliku komerijaclnu upotrebu.

PVC se većinom proizvodi postupkom koji se naziva suspenzioni postupak polimerizacije.

Polimerizacija se vrši na niskim pritiscima ispod 1 MRa, i temperaturi od 30 do 80 °S u prisustvu nekog neorganskog ili organskog peroksida kao aktivatora.

Polivinilhlorid ima veoma široku upotrebu:

- U građevinarstvu (prozorski profili, profili za vrata, ventilaciona instalacija i vodovodna i kanalizaciona instalacija…)
- u industriji ambalaže (poklopci za flaše, kese, folije za pakovanje)
- u medicini (kese za krv, epruvete za serume, hirurške rukavice)
- u proizvonji elektro - materijala (izolatori od visokog napona, izolacija optičkih vlakana),
- u auto - industriji (folija - izolatori za staklo, brisači, unutrašnjost automobila, podne prostirke) i
- u druge svrhe (proizvodnja igračaka, sportskih materijala, veštačke kože, proizvodnja kreditnih kartica).

DATASHEET

divider

POLISTIREN (PS)

polistiren

Polistiren je polimer koji se svrstava u standardne plastične mase i u primeni se javlja kao polistiren opšte namene (GPPS) uobičajenog naziva polistiren “kristal” i polistiren više ili visoke žilavosti (HIPS) ili uobičajenog naziva žilavi polistiren. Polistiren je amorfan polimer te je moguće njegovo modifikovanje sa svim tipovima stirenskih kopolimera. Polistireni se odlikuju odličnim dielektričnim i mehaničkim svojstvima, i vrlo su dobre preradljivosti. Polistireni se uglavnom prerađuju brizganjem i ekstrudiranjem tvrdih I penastih ploča.

DATASHEET

divider

POLISTIREN ZA EKSPANDIRANJE (EPS)

gumarske sirovine

Poslistiren za ekspandiranje je lagani material male toplotne propustljivosti. U obliku je čvrstih granula. Osobina ekspanzija se postiže dodavanjem male količine gasa pentan u osnovu molekula polistirena u toku proizvodnje materijala. Pod uticajem toplote, granula EPS-a se širi I formira savršenu “ćeliju” ekspandiranog polistirena. Ekspandirane ćelije mogu zauzimati do 40 puta veću zapreminu od neekspandirane kuglice polistirena. Kalupljenjem ekspandiranih kuglica, dobijaju se željene forme.

Glavna primena EPS je u proizvodnji izolacionih sistema u gradjevinarstvu. Danas je EPS glavni izolacioni material, poznatiji kao “stiropor”.

Osim kao izolacioni materijal, EPS se u gradjevinarstvu koristi za izradu enterijerskih elemenata (lakih pregradnih zidova, “spuštenih plafona”, estetskih stubova…)

Ambalažna primena EPS je takodje velika, gde EPS ima ulogu u zaštiti od fizičkih uticaja upakovanog prozvoda, po pravilu lomljive prirode.

DATASHEET

divider

ABS

ABS

ABS je je amorfni polimer koji nastaje polimerizacijom emulzije ili mase akrilonitrila i stirena u prisustvu polibutadiena. Najvažnija svojstva ABS-a su otpornost na udar i tvrdoća. Uglavnom se preradjuje procesima brizganja i ekstruzije.

divider

PET

PET

PET (polyethylene terephthalate) is a type of plastic that is used to make different types of products, including, but not limited to, containers, clothing, and soda bottles. It can be made into durable, food-safe equipment suitable for use in hydroponics systems, including the containers to house the plants.

Because it is pH-neutral is an excellent choice in situations where the plants will receive regular watering, such as an ebb and flow garden. PET starts out as a colorless, semi-crystalline resin. It can be processed to be semi-rigid to rigid, or to form fibers.