За нас

Визия

Нашата визия е да Ви свържем с най-големите производители на нефтохимически продукти в света и да се превърнем във водещ дистрибутор на полимери в Югоизточна Европа.

Мисия

Ние създаваме стойност за Вас с новите решения в обслужването на клиентите и доставчиците, портфолиото с продукти и логистиката.

Ценности

Уважение към нашите клиенти и доставчици.
Удовлетвореност на нашите работници.
Непрекъснато разширяване на границите и иновации.
Защита на околната среда и устойчив бизнес.

U okviru Balkan Polymers Grupe posluje šest firmi:

История на компанията

Можете да проследите развитието на групата в представената диаграма. Придвижвайки курсора над иконите, можете да видите информацията за избраната година.

O nama 2021

Група

Услуги

За купувачи

За доставчици

Контакти