Устойчивост

Устойчиво развитие

Нашата визия е да интегрираме социалното и икономическото развитие както и защитата на околната среда в устойчивото развитие.

Развитието на полимерното производство и кръговата икономика са свързани основно поради продължителността живота на пластмасите. Използването на полимери както и тяхното рециклиране са от голяма важност за нашата компания. Ние вярваме, че това е от голямо значение за обществото и активно популяризираме рециклирането.

Рециклиране

“Балкан Полимерс” е разработил проект за построяване на завод за рециклиране на пластмаси в България и ние преговаряме с Европейски фондове за финансирането му.

Ще бъдат рециклирани полиетилен, полипропилен и полистирол и годишният капацитет трябва да бъде около 40000 тона рециклирана пластмаса годишно.

Групата планира да разпространява рециклираните материали в региона и дългосрочната стратегия включва откриването на нови заводи - в Сърбия и Румъния.

Всички материали, които продаваме:

 • са тествани и безопасни за употреба
 • могат да бъдат рециклирани
 • разполагат с всички необходими сертификати
 • са с изключително качество и оказват минимално въздействие върху природата

Социална отговорност

 • “Балкан Полимерс” заплаща всички данъци и екологични такси във всички страни, в които оперира.
 • Групата на “Балкан Полимерс” си сътрудничи единствено с производители на пластмаса, които спазват екологични стандарти в производството на пластмаси.
 • Групата е член на асоциациите по пластмаса в Сърбия и Румъния и активно участва във всички въпроси, свързани с производството на пластмаса.
 • Групата инвестира печалбите в развитието на селските райони и биологично земеделие в Сърбия.
 • Групата подкрепя финансово екологични проекти в България.
 • Логистиката и операциите на групата са оптимизирани, за да бъде минимизирано въздействието върху социалната среда и бъдат намалени емисиите на CO2.
 • Групата инвестира във възобновяеми източници на енергия.
 • Фондацията "Велко Петрович" от Сомбор, на която сме и един от основателите, започна своето международно сътрудничество с немската организация GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) относно финансиране на инициатива, наречена „Първа стъпка към чисто и издръжливо oбщество".