Održivost

Poslovanje u skladu sa održivim razvojem

Naša vizija jeste da u okviru održivog razvoja integrišemo društveni i ekonomski razvoj kao i zaštitu životne sredine.

Razvoj polimera i cirkularna ekonomija su povezani prvenstveno zbog veka trajanja plastike. Upotreba polimera kao i njihova reciklaža su veoma važni za našu kompaniju. Verujemo da je ovo od velike važnosti za društvo i aktivno promovišemo recikliranje.

Reciklaža

Balkan Polymers je napravio projekat izgradnje fabrike reciklirane plastike u Bugarskoj i u pregovorima je sa evropskim fondovima oko finansiranja.

Recikliraće se polietilen, polipropilen i polistiren i godišnji kapacitet treba da bude oko 40.000 tona reciklirane plastike godišnje.

Grupa ima plan da reciklirane materijale distribuira širom regiona i dugoročna strategija podrazumeva otvaranje novih fabrika – u Srbiji i Rumuniji.

Carpe Solem

Carpe Solem kompanija osnovana je u septembru 2021. godine, kao ćerka firma Balkan Polymers-a. Jedan od ciljeva jeste projektovanje i ugradnja solarnih panela kod naših klijenata.

Carpe Solem je uradio nekoliko projekata po principu „ključ u ruke“, kao što su:

 • Plastika Nova Varoš – instalisana snaga iznosi 347 kWp, sa očekivanom proizvedenom električnom energijom od 436.512 kWh godišnje, čime je izbegnuta emisija CO2 na godišnjem nivou od 205.124 kg.

 

 • ČAR Kragujevac – instalisana snaga iznosi 211 kWp, sa očekivanom proizvedenom električnom energijom od 258.344 kWh godišnje, čime je izbegnuta emisija CO2 na godišnjem nivou od 121.399 kg.

Društvena odgovornost

 • Balkan Polymers plaća sve poreze i ekološke takse u svim zemljama u kojima posluje.
 • Balkan Polymers saradjuje isključivo sa proizvodjačima plastike koji poštuju ekološke standarde u proizvodnji plastike.
 • Grupa je član udruženja plastičara u Srbiji i Rumuniji i aktivno učestvuje u svim pitanjima u industriji plastike.
 • Grupa ulaže profit u razvoj sela i organsku poljoprivredu u Srbiji.
 • Grupa novčano pomaže ekološke projekte u Bugarskoj.
 • Logistika i poslovanje grupe su optimizovani kako bi se maksimalno smanjio uticaj na društvenu sredinu i smanjila emisija CO2.
 • Grupa ulaže u obnovljive izvore energije.
 • Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ iz Sombora, čiji smo jedan od osnivača je započela međunarodnu saradnju na projektu reciklaže sa nemačkom organizacijom GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) o finansiranju inicijative pod nazivom ,,Prvi korak ka čistoj i otpornoj lokalnoj zajednici!”.

Svi materijali koje prodajemo:

 • su testirani i bezbedni za upotrebu
 • mogu da se recikliraju
 • imaju sve potrebne sertifikate
 • izuzetnog su kvaliteta i imaju minimalan uticaj na prirodu