Za dobavljače

Našim dobavljačima smo obezbedili:

Pouzdan partner u poslovanju

Balkan Polymers je prvi ili među tri najveća distributera u zavisnosti od zemlje na tržištu Jugoistočne Evrope koje pokriva potrošnju od skoro 1.500.000 tona polimera godišnje.

U svakoj zemlji gde smo prisutni težimo dugoročnoj saradnji sa najvećim prerađivačima plastike, tako da sa sigurnošću možemo da obezbedimo plasman velikih količina robe.

Sarađujemo sa najvećim evropskim bankama, što nam omogućava da sve svoje obaveze izmirujemo na vreme.

Velike evropske osiguravajuće kompanije su prepoznale naš potencijal i odobrile su nam visoke limite za kupovinu i plaćanje kao i mogućnost da finansiramo naše kupce.

Prodaja naših proizvoda je osigurana čime smanjujemo rizik od nenaplaćenih potraživanja.

Distributivni centri

Kompanija ima strateški dobro pozicioniranu logističku mrežu što omogućava skladištenje robe na ključnim tržišnim tačkama:

Srbija: Beograd, Subotica, Niš

Bugarska: Sofija, Plovdiv, Ruse

Rumunija: Bukurešt, Kluž

Osim navedenih skladišta, koristimo i skladišta u sledećim lukama: Varna, Burgas (Bugarska), Konstanca (Rumunija), Rijeka (Hrvatska), Solun (Grčka) i Antverpen (Belgija).

Nova firma Balkan Logistics

Balkan Polymers bazira svoj razvoj kroz širenje logističke mreže, pa je tokom 2020. godine započeta izgradnja skladišta u Plovdivu koji će biti 100% u vlasništvu grupe.

Radi boljeg logističkog servisa, osnovana je i nova firma Balkan Logistics LTD koja će pružati usluge skladištenja, špedicije i transporta.

Površina skladišta je oko 8800 kvadrata i biće spremno za upotrebu tokom avgusta 2021. godine.

Partneri

Grupa

O nama

Usluge

Za kupce

Kontakt