Бе учреден нов член на Групата, “Балкан Полимерс Лоджистикс” ООД, като дъщерно дружество на Група “Балкан Полимерс”.

Дружеството ще отговаря за управлението на новата складова база в Пловдив и ще предоставя услуги по складиране, митническо обслужване и транспорт.

Дял 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email