Петият член на Групата, “Балкан Полимерс” Германия, бе учреден във Франкфурт. Клонът бе открит за продажба на полимери в Германия и Италия.

Освен откриване на офис се планира и откриването на два дистрибуторски центрове - в Антверпен (Белгия) и в Хамбург (Германия).

Дял 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email