Doneta je strateška odluka o ekspanziji grupe na tržišta zemalja Balkana i širenje poslovanja van granica Srbije i Bugarske. Grupa će nastupati na tržištima susednih zemalja kao jedan poslovni sistem.

Eskpanzija se planira na tržišta Rumunije, Grčke, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske.

Podeli objavu 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email