Grupa je ostvarila zadovoljavajuće rezultate u 2020. godini. Prodato je 95.000 tona granulata, uz promet od 84 miliona evra.

Zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19, prodaja je pala za 7%, ali je zahvaljujući velikom naporu svih zaposlenih ostvaren veći profit nego u 2019. godini.

Potpisan je strateški ugovor o preradi polipropilena sa Hipolom iz Srbije.

Podeli objavu 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email