Balkan Polymers je postao član Udruženja Plastičara Srbije. Članovi udruženja su prerađivači plastike i ditributeri sirovina i gotovih proizvoda.

Grupa planira da se angažuje oko propisa i zaštite životne sredine u Srbiji.

Podeli objavu 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email