Zaštita životne sredine

O plastici

Prva sintetička plastika, Bakelit, napravljena je 1907. godine, ali nagli rast proizvodnje plastike je počeo posle Drugog svetskog rata.Najveći problem predstavlja kratka upotreba i bacanje proizvoda od plastike.

Proizvodnja plastike se za 70 godina povećala 245 puta – sa 1,5 miliona tona u 1950. godini na 368 miliona tona u 2019. godini.

Za trideset godina, od 1989. do 2019. godine, proizvodnja plastike se povećala skoro 4 puta, sa 100 na 368 miliona tona.

Samo u Evropi je proizvedeno 57,9 miliona tona u 2019. godini. Polovina plastike ikad proizvedene je napravljena u poslednjih 15 godina.

Plastika kao materijal ima velike prednosti zbog jednostavne proizvodnje, niske cene, male težine, dobrog kvaliteta i dugog životnog veka.

Najveći problem predstavlja kratka upotreba i bacanje proizvoda od plastike.

Plastika za jednokratnu upotrebu čini čak 40% ukupne proizvodnje plastike, a neki od jednokratnih proizvoda kao što su kese imaju prosečan vek trajanja od oko 15 minuta.

Plastični otpad je veliki ekološki problem, oko trećine plastičnog otpada završi u prirodi, a 8 miliona tona plastike završi u morima i okeanima svake godine.

Plastika je izuzetno izdržljiv materijal, i nekim vrstama plastike je potrebno i preko 400 godina da se raspadnu u prirodi.

Plastika i drugi materijali

Sporo raspadanje plastike i jednokratna upotreba su negativne strane plastike, ali plastika ima i pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Plastika je energetski mnogo efikasnija od tradicionalnih materijala – metala, stakla, drveta i papira.

Plastika se topi na temperaturama od oko 200 stepeni celzijusa, dok se metali tope na 1000-1500 stepeni, a staklo na 1500 do 1700.

U proizvodnji proizvoda od plastike se troši mnogo manje energije i smanjuje se potrošnja energenata koji zagadjuju životnu sredinu, kao što su ugalj, nafta i gas.

U proizvodnji granulata manje se devastira životna sredina nego kod tradicionalnih materijala i manja je emisija CO2 u atmosferu.

U proizvodnji materijala od drveta, metala i stakla uništava se prirodna sredina – sečom šuma, uništavanjem zemljišta i kopanjem rudnika.

Efikasnost plastike

Plastika je materijal male težine i u transportu proizvoda od plastike se troši manje goriva i smanjuju se emisije CO2 u atmosferu.

U svetu se godišnje proizvede 1,3 milijarde tona hrane, a čak jedna trećina se baci. Plastična ambalaža produžava trajanje hrane i smanjuje bacanje.

Najbolji primer efikasnosti plastike su plastične kese, koje su na najvećem udaru javnosti. Kao alternativa se predlažu papirne kese.

Analiza je zanimljiva – u proizvodnji papirne kese potroši se 2,2 puta više energije, 4,7 puta više vode i ispusti se 3 puta više gasova staklene bašte.

Problem plastičnog otpada se može rešti reciklažom i primenom koncerta cirkularne ekonomije.