Балканите – мястото, където Изтокът се среща със Запада

polietilen

Полиетилен

Полиетиленът (РЕ) е макромолекулен продукт, който се получава чрез полимеризация на етилена. PE е един от най-широко използваните видове пластмаса ...

polipropilen

Полипропилен

Полипропиленът (РР) е макромолекулен продукт от полимеризацията на пропилена. Той се образува като бял прах или гранули и е твърд термопластичен полимер ...

pvc

PVC

Поливинилхлоридът, известен още като PVC е термопластичен материал, изготвян от обикновена сол и изкопаеми горива. След полиетилена PVC е най-важната пластмаса ...

polistiren

Полистирен

Полистирен е полимер, който се отнася към стандартните пластмаси, има широко приложение и известен като полистирен за общо предназначение. Общото наименование е „кристален“ полистирен...”...

gumarske sirovine

EPS

Експандираният полистирен е лек материал с ниска степен на топлопроводимост. Съществува под формата на твърди гранули ...