Polimeri

wdt_ID Sort Producător Tipul Indice de curgere (MFR)g/10 minute Aplicație Document

Polimeri su makromolekularni spojevi izgrađeni od iz velikog broja osnovnih jedinica. Polazne jedinice koje učestvuju u sintezi makromolekula nazivaju se monomeri. Monomeri su međusobno povezani kovalentnim vezama.

Sintetički polimeri dobiaju se hemijskim procesima koji se naziva polimerizacija.

Tipičan sintetički polimer je polietilen koji se dobija sintezom etilena kao monomera (CH2 = CH2). Formula polietilena može se pisati u obliku (−CH2 − CH2 −)n gde broj n označava stepen polimerizacije, a označava broj osnovnih monomera koji su vezani u makromolekulu polietilena.

Prema fizičkim svojstvima polimeri se dele na elastomere, vlakna i plastične mase.

Plastične mase imaju delimično kristaličnu strukturu, a intermolekularne sile su srednje jačine. Po svojstvima zauzimaju mesto između vlakana i elastomera. Plastične mase su materijali koji se pretežno sastoje iz organske makromolekularne supstance, sa malo ili bez dodataka. Svojstva su im u velikoj meri zavisna od temperature. Ta svojstva zovise i od procesa prerade koja se vrši na određenoj temperaturi i pritisku. Ako bi se prerada vršila na drugačijoj temperaturi i svojstva plastične mase bi, u pravilu, bila drukčija.

Pored poletilena, u standardne polimere se ubrajaju polipropilen, polivini hlorid, polistiren.

Polietilenă (PE)

Polietilen (PE) je makromolekularni proizvod koji se dobija polimerizacijom etilena.

PE je jedna od najkorišćenijih vrsta plastike.

Otkriven je slučajno, 1933, kada su hemičari Erik Foset i Redžinald Gibson u Norviču, u Engleskoj, u hemijskoj industriji Imperijal (Imperial Chemistry Industries), napravili beli, voskasti material, „majku plastike“, koji je vremenom, jer su se njegove mogućnosti naslućivale odmah, dorađivan i poboljšavan. Proizvodnja je počela 1939. i polietilen najpre korišćen u vojne svrhe da bi sredinom prošlog veka, sa privrednim bumom, plastika ušla u svakodnevni život.

Polipropilenă (PP)

Polipropilen (PP) je makromolekularni produkt polimerizacije propilena. Dolazi u obliku belog praška ili granula i predstavlja tvrdi termoplastični polimer.

Istorija polipropilena je počela 1954 kada su ga nemački i italijanski hemičari Karl Ren i Djulio Nata prvi polimerizovali. Komercijalizacija je počela 3 godine kasnije.

Predstavlja najsvestraniji polimer. Koristi se za proizvodnju proizvoda od kojih se zahteva čvrstoća, fleksibilnost, mala težina I otpornost na zagrevanje. Takodje, od njega se mogu praviti I vlakna koja se koriste u industrijskom I agro sektoru.

Clorură de polivinil (PVC)

Polivinil hlorid ili PVC je termoplastični materijal izveden iz obične soli i fosilnih goriva.

Posle polietilena, najvažnija plastična masa je upravo PVC.

Prvi put ga je otkrio Henri Victor Regnault 1835. godine, a drugi put Eugen Baumann 1872. godine. Oba se puta polimer pojavio kao bela čvrsta supstanca unutar boca vinil hlorida koje su ostavljene na sunčevoj svetlosti.

Sa komercijalizacijom PVC-a se pokušalo više puta, međutim materijal je bio težak za obradu. Eksperimenti naučnika Valo Semon-a su doveli do uspostavljanja metoda plasticiziranja PVC-a mešajući ga sa različitim aditivima. Rezultat je bio dobijanje materijala lakog za obradu koji je postigao veliku komerijacijalnu upotrebu.

Polistiren (PS)

Polistiren je polimer koji se svrstava u standardne plastične mase i u primeni se javlja kao polistiren opšte namene (GPPS) uobičajenog naziva polistiren “kristal” i polistiren više ili visoke žilavosti (HIPS) ili uobičajenog naziva žilavi polistiren.

Polistiren je amorfan polimer te je moguće njegovo modifikovanje sa svim tipovima stirenskih kopolimera. Polistireni se odlikuju odličnim dielektričnim i mehaničkim svojstvima, i vrlo su dobre preradljivosti. Polistireni se uglavnom prerađuju brizganjem i ekstrudiranjem tvrdih I penastih ploča.

Polistiren za ekspandiranje (EPS)

Polistiren za ekspandiranje je lagani materijal male toplotne propustljivosti. U obliku je čvrstih granula. Osobina ekspanzija se postiže dodavanjem male količine gasa pentan u osnovu molekula polistirena u toku proizvodnje materijala. Pod uticajem toplote, granula EPS-a se širi i formira savršenu “ćeliju” ekspandiranog polistirena.

Ekspandirane ćelije mogu zauzimati do 40 puta veću zapreminu od neekspandirane kuglice polistirena. Kalupljenjem ekspandiranih kuglica, dobijaju se željene forme.

Glavna primena EPS je u proizvodnji izolacionih sistema u građevinarstvu. Danas je EPS glavni izolacioni materijal, poznatiji kao “stiropor”.

Polietilen tereftalat (PET)

PET (polietilen tereftalat) je vrsta plastike koja se koristi za izradu različitih vrsta proizvoda, pre svega za ambalažu, tekstil i plastične flaše. U proizvodnji tekstila, za PET se koristi naziv poliester, dok se naziv PET generalno koristi kod ambalaže.

Budući da je pH-neutralan, odličan je izbor u situacijama kada će biljke redovno zalivati, kao što su hidroponski sistemi. PET granulat je bezbojan i polukristalan. Može se preraditi u polučvrstu i čvrstu plastiku ili u vlakna.

Amorfni polimer (ABS)

ABS je je amorfni polimer koji nastaje polimerizacijom emulzije ili mase akrilonitrila i stirena u prisustvu polibutadiena. Najvažnija svojstva ABS-a su otpornost na udar i tvrdoća. Uglavnom se prerađuje procesima brizganja i ekstruzije.

Polietilenă (PE)

Tip PE Producător Indice de curgere (g/10min) Densitate (g/cm3) Aplicație Document
HDPE HIPLEX TR-130 HIP Petrohemija 0,18 0,94 Film
HDPE HIPLEX TR-144 HIP Petrohemija 0,18 0,947 Film
HDPE HIPLEX HHM 5502 HIP Petrohemija 0,35 0,955 Articole turnate prin suflare
LDPE HIPTEN 22003 HIP Petrohemija 0,30 0,921 Teški film
LDPE HIPTEN 22006 HIP Petrohemija 0,60 0,922 Poluteški film bez slipa
LDPE HIPTEN 22020 HIP Petrohemija 2,0 0,921 Laki film bez slipa
LDPE PETILEN G03-21T Petkim 0,30 0,921 Teški film
LDPE PETILEN G08-21T Petkim 0,85 0,921 Poluteški film bez slipa
LDPE PETILEN G08-21TA Petkim 0,85 0,921 Poluteški film sa slipom
LDPE PETILEN H2-21T Petkim 2,5 0,921 Laki film bez slipa
LDPE PETILEN F2-21T Petkim 2,5 0,921 Laki film sa slipom
LDPE PETILEN I22-19T Petkim 22 0,919 Masterbačevi, igračke, kuhinjski pribor
LDPE 2203F Repsol 0,30 0,922 Teški film
LDPE 2320F Repsol 2,0 0,923 Laki film bez slipa
LDPE PE046 Repsol 2,0 0,921 Laki film sa slipom
mLLDPE 1810F Repsol 1,0 0,918 mLLDPE bez slipa
HDPE TR144 GS Caltex 0,18 0,946 Film
HDPE 5502BN GS Caltex 0,35 0,955 Articole turnate prin suflare
HDPE 50100 GS Caltex 9,75 0,948 Articole turnate prin suflare
HDPE TRB432 GS Caltex 0,30 0,948 Țevi de presiune pentru gaz și apă
HDPE P600 KPICC 0,22 0,952 Țevi de presiune pentru gaz și apă
HDPE P600 BL KPICC 0,23 0,961 Țevi de presiune pentru gaz și apă
HDPE YGH-041T Sinopec 0,27 0,960 Țevi de presiune pentru gaz și apă
HDPE PN-049 Sinopec 0,24 0,950 Țevi de presiune pentru gaz și apă
mLLDPE XP9200EN DL Chemical 1,0 0,917 mLLDPE bez slipa
mLLDPE BO1801 DL Chemical 1,0 0,918 mLLDPE sa slipom

Polipropilenă (PP)

Tip PP Producător Indice de curgere (g/10min) Modul de flexibilitate (Mpa) Aplicație Document
PPH T03 Sinopec 3 1300 Rafie, extrudare, termoformare
PPH 1102K Advanced 3,4 1500 Rafie, extrudare, termoformare
PPH 1104K Advanced 3,2 1450 BOPP film
PPH 6131 / 6231 / 6331 Lukoil 25 1100 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
PPH 6431 / 6531 / 6631 Lukoil 3-5 1100 Rafie, extrudare, termoformare
PPH F401 Rompetrol 2,0-3,5 900 Rafie, extrudare, termoformare
PPH J1000  Rompetrol 22 - 26 1100 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
PP H04-L Grupa Azoty 3,5 1600 Rafie, extrudare, termoformare
PP H12-G Grupa Azoty 12 1550 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
HA10XT Polychim Industrie 2,5-3,5 1500 Rafie, extrudare, termoformare
PP040G1E Repsol 3 1600 Rafie, extrudare, termoformare
PP MH318 Petkim 3,5 1400 Rafie, extrudare, termoformare
PP EH251 Petkim 24 1450 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
PPH-T035 (L5E89) Hengli 2,7-3,7 Rafie, extrudare, termoformare
NSY114G Nghi Son 3,5 1500 Rafie, extrudare, termoformare
PP H430 GS Caltex 3,5 1500 Rafie, extrudare, termoformare
PP H570 GS Caltex 25 1600 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
PPC M560 GS Caltex 30 1600 Obiecte de uz general cu pereți subțiri
PPC M570 GS Caltex 45 1550 Obiecte de uz general cu pereți subțiri

Clorură de polivinil (PVC)

Tip PVC K Valoare Aplicație Document
OXYVINYLS 225P  65 Conducte de apă, conducte de canalizare, profile rigide
PVC-S-5868 PG  58 Conducte de apă, conducte de canalizare, profile rigide
PVC-S-5868PZh 58 Conducte de apă, conducte de canalizare, profile rigide
PVC-S-6669 GC  67 Profile de țevi, ferestre și uși
PVC-S-6669PZh 67 Profile de țevi, ferestre și uși
PVC-S-7059 M  70 Sârmă electrică și cablu
PVC-S-70U 70 Sârmă electrică și cablu

Polistiren (PS)

Tip PS Producător Indice de curgere (g/10min) Aplicație Document
GPPS 525M  Nižnekamskneftehim 11  
GPPS 585  Nižnekamskneftehim 2.5
HIPS 825ES  Nižnekamskneftehim 4

Polistiren za ekspandiranje (EPS)

Tip EPS Veličina granula (mm) Aplicație Document
WG 100 A 0,4-07 Termoizolație
WG 200 A 0,9-1,25 Termoizolație
WG 300 A 1,25-2,5 Termoizolație
301 0,96-1,6 Termoizolație
401 0,7-1,0 Termoizolație
501 0,45-0,7 Termoizolație

Polietilen tereftalat (PET)

Tip PET Producător Aplicație Document
CZ 302 Jade sticle și ambalaje PET
31W56/W Billion sticle și ambalaje PET